Welkom bij de story of my name NL. We hebben de algemene voorwaarden uiteengezet voor het gebruik van de website en om te zorgen voor wederzijds begrip. Mocht je het niet eens zijn met deze voorwaarden adviseren wij je om de website te verlaten. Bij gebruik van onze website gaan wij er van uit dat je de algemene voorwaarden accepteert.

De website ‘www.storyofmy.name/nl/’ is eigendom van THE STORY TAILORS, opgericht in Gran de Gracia 15 1º1º 08012, Barcelona. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 932388968 of ons een mail sturen naar volgend e-mail adres vragen@storyofmy.name.

Het gebruik van deze website ‘www.storyofmy.name/nl/’, inclusief het enkel het bezoeken van de site, betekent dat je (“jij,” “gebruiker,” of “bezoeker”) deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat je accepteert hieraan gebonden te zijn. Door in te stemmen met deze voorwaarden of bij het gebruik van de website accepteer je het recht, autoriteit en capaciteit dat je hebt in deze overeenkomst en dat je, je aan alle algemene voorwaarden houdt.

De website is gericht op de verspreiding en de promotie van de activiteiten van ‘www.storyofmy.name/nl/’ als een bedrijf dat is toegewijd aan de publicatie en distributie van gepersonaliseerde boeken en educatieve materialen. Het gebruik van de website ‘www.storyofmy.name/nl’, inclusief het enkel bezoeken van de site, duidt aan dat de bezoeker zich onderwerpt aan dit document. THE STORY TAILORS kan op elk moment zowel de inhoud en ontwerp van 'www.storyofmy.name/nl/' als dit document aanpassen, zonder hiervoor verklaring af te leggen. Evenals deze bepalingen, zonder dat dit vooraf is aangegeven. Dit betekent dat elke aanpassing onmiddellijk van kracht gaat en het van belang is deze voorwaarden meerdere malen te controleren op mogelijke aanpassingen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers en bezoekers van ‘www.storyofmy.name/nl’ stemmen automatisch, zonder waarschuwing vooraf, in met de gebruiksvoorwaarden. Gebruikers die toegang hebben tot de website ‘www.storyofmy.name/nl/’ hebben de verantwoordelijkheid de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, regelgeving en licenties. Gebruikers zijn ook tot overeenkomst gekomen om geen acties te ondernemen die schade aan het imago, belang of rechten van THE STORY TAILORS of aan derden kunnen richten. Gebruikers accepteren ook om geen acties te ondernemen die zouden kunnen leiden tot overbelasting, schade of het uitschakelen van de website, servers of ander computer apparatuur. De gebruiker is aansprakelijk voor schade als resultaat van een breuk van deze overeenkomst. Toegang tot de website ‘www.storyofmy.name/nl/’ vereist de interventie van derden werknemers. Hierdoor kan toegang worden geschorst, geannuleerd of ontoegankelijk worden door omstandigheden die buiten onze machten vallen.

THE STORY TAILORS, SL is niet verantwoordelijk voor schade die kan optreden als resultaat. Het is de gebruiker zijn verantwoordelijkheid om de juiste maatregelen te nemen om het bestaan van virussen of andere elementen die hun computersysteem kan ontregelen te ontdekken en te elimineren. Je hebt geen toestemming om pagina’s illegaal of ten onrechte gebruiken, op elke manier die de wetten, vergunningen, licenties of wetgeving overtreedt. De gebruiker accepteert alle instructies die wij geven met betrekking tot het gebruik van de pagina.

 

Intellectuele Eigendom

Alle inhoud van de website ‘www.storyofmy.name/nl/’, inclusief logo's en andere industriële eigendomsrechten zoals: tekst, foto's, grafisch en audiovisuele m          

De inhoud van de website kan alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast, gekopieerd, gewijzigd, verspreid, gepubliceerd, vertoond, uitgezonden of verkocht op geen enkele wijze. Gebruikers kunnen geen eigendomsrechten of copyright rechten in de inhoud van de site veranderen.

THE STORY TAILORS verzekert nakoming van bovengenoemde condities en het proper gebruik van de inhoud gepresenteerd in dit document, alle civiele en criminele acties die corresponderen tot het breken of schenden van de gebruiker zijn rechten uitvoerende.

 

Gegevens Bescherming

Ondanks dat het bezoeken van de website de bezoeker niet vereist persoonlijke gegevens in te vullen, THE STORY TAILORS zal de gebruiker informeren wanneer persoonlijke data wordt opgevraagd. Volgens de voorzorgsmaatregelen van The Data Protection Act 1998, alle persoonlijke informatie over de gebruiker die wij verzamelen zal eerlijk en rechtmatig worden gebruikt; gebruikt voor beperkte, specifiek genoemde redenen; gebruikt op een adequate, relevante en niet excessieve wijze; bewaard enkel zolang nodig; gebruikt in overeenkomst met de persoonlijke gegevens bescherming rechten; bewaard op een veilige en beschermde wijze; bewaard binnen het gebied van de Europese Unie.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld door middel van het opvragen van informatie tijdens bijvoorbeeld het koop proces zal onderhevig zijn aan automatische of gemixte behandeling en zal worden opgenomen in corresponderende documenten van welke de titel corresponderen aan THE STORY TAILORS. Wij zullen deze informatie gebruiken voor het managen, verstrekken, uitbreiden en verbeteren van services aangeboden op onze website om vragenlijsten te kunnen sturen; om het gebruik van services bij bezoekers te kunnen bestuderen; om service updates te kunnen sturen; om promotiemateriaal te sturen naar gebruikers die expliciet hebben aangegeven deze wensen te ontvangen op “www.storyofmy.name/nl’ op elke wijze, inclusief digitaal zoals via mail.

THE STORY TAILORS heeft de nodige, zowel technische als organisatie gerelateerde, maatregelen genomen om de veiligheid van de data te verzekeren en om wijzigingen, verlies, verwerking of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, met het oog op de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen data en de risico’s aan welke deze zijn blootgesteld, zowel risico’s veroorzaakt door acties van personen of door een fysieke of natuurlijke omgeving.  Voorzorgsmaatregelen gebonden aan technische praktijken en de organisatie van het bedrijf zullen worden genomen om de minimaal benodigde bescherming te bereiken zoals; betrouwbaarheid, welke wordt begrepen als de beperkte toegang tot informatie door ongeautoriseerde personen; integriteit, dat wordt begrepen als de onderhoud van betrouwbare en kwalitatieve informatie; en beschikbaarheid, begrepen als de garantie van toegang tot informatie op aanvraag van geautoriseerde personen. 

Geregistreerde gebruikers die hebben aangegeven informatie/promoties te willen ontvangen per e-mail of via andere elektronische middelen kunnen toestemming intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mail adres: ‘vragen@storyofmy.name’ of door via promotionele e-mails zelf. De geregistreerde gebruiker heeft de toegang tot persoonlijke gegevens en kan geschikte wijzigingen doorbrengen in deze informatie. Op deze wijze stemt de geregistreerde gebruiker ermee in om informatie in relatie met hun persoonlijke gegevens te verstrekken en om de gegevens die verstrekt zijn aan ‘www.storyofmy.name/nl/’ actueel te houden.

 

 

Cookies

Alle informatie gerelateerd aan cookies die worden gebruikt op onze website ‘www.storyofmy.name/nl’ is te vinden in onze privacy policy.

 

Contractuele condities

Het negeren of schenden van de algemene voorwaarden spreekt geen enkele klant vrij van zijn belofte om deze na te komen. THE STORY TAILORS website is enkel bedoelt voor volwassenen en minderjarigen zijn niet toegestaan bestellingen te plaatsen. Wij vragen ouders of voogden expliciet maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun kinderen zich kunnen aanmelden en bestellingen kunnen plaatsen. De registratie aanvaardt, in naam van de klant, de volledige acceptatie van de genoemde condities.

 

Bestellingen en Specificaties

Elk product dat wordt verkocht is onderworpen aan onze beschikbaarheid en acceptatie van de bestelling. Wij behouden ons het recht om elke bestelling te weigeren zonder de verplichting om redenen te geven voor weigering. Geen bestelling zal worden aanvaard, totdat wij het onvoorwaardelijk geaccepteerd hebben door middel van het sturen van een bevestigingsmail.

De bevestigingsmail bevat details over de bestelling, prijs en geschatte levertijd. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons te contacteren en ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van fouten met betrekking tot de bestelling. Incorrect handelen kan leiden tot een onjuiste levering. De communicatie van eventuele fouten na de deadline van 20 uur vanaf het moment van aankoop kan niet worden geaccepteerd door het systeem, omdat het proces van printen dan gestart is. In deze omstandigheden is het bedrijf niet verplicht om het aankoop bedrag terug te storten. Wij proberen een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van elk van onze producten die op onze website en onder ‘voorvertoning’ worden getoond, maar we kunnen niet garanderen dat de kleuren van het geleverde product precies hetzelfde zal zijn als degene die op de computermonitor of op het scherm van je mobieltje op het moment van voorvertonen worden getoond.

 

Levering en Orderbevestiging

Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden zal de website ‘www.storyofmy.name/nl/’ proberen je gepersonaliseerde verhaal zo snel mogelijk te bezorgen. De bevestigingsmail geeft een indicatie weer van een leverdatum, maar dit is enkel een geschatte datum en staat deze dus niet vast. Boeken worden geleverd met een geschatte levertijd van 15 werkdagen en 10 werkdagen met expres levering. De leverdatum creëert geen contractuele verplichting naar onze klanten om op de genoemde geschatte datum de bestelling te leveren. De deadline voor de voorbereiding van het gepersonaliseerde boek is grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van derden die verantwoordelijk zijn over het printen en over het vervoer.

De locatie van de levering van onze producten zal in de bevestigingsmail worden getoond. Ook de standaard levering (tenzij gespecificeerd en anders overeengekomen) zal gratis per e-mail gecertificeerd worden. We doen er alles aan om elke bestelling/product op tijd te leveren. Echter, de levering van de producten zijn afhankelijk van derden en e-mail diensten. De levertijd zou niet de essentie moeten vormen voor deze algemene verkoopsvoorwaarden en zullen niet verantwoordelijk zijn voor verliezen of uitgaves die als een resultaat van vertraging van de bestelling voorkomen.

 

Acceptatie van Levering

Bij levering zou de gebruiker het product moeten beoordelen om eventuele fouten of gebreken te ontdekken voordat hij/zij het ondertekent in de huidige conditie van het product. Wanneer de transporteur het product heeft geleverd geldt jouw handtekening op het leveringsdocument als een acceptatie van de levering in huidige staat. Een handtekening op het leveringsdocument geldt als bewijs dat de gebruiker de bestelling heeft ontvangen met tevredenheid en zonder zichtbare schade of defecten. Elke bestelling die is geaccepteerd, maar niet ondertekend, zal ook worden gezien als in goede staat ontvangen.

Geef alstublieft aan wanneer de bestelling beschadigd is, anders kunnen we de beschadigde goederen niet terugnemen, buiten je wettelijke rechten om. Als op het moment van levering de producten defect of beschadigd zijn moet de gebruiker zorgen voor een geschreven beschrijving voor de schade en/of defecten. Ook moet hij/zij zorgen voor relevant bewijs, zoals foto's.

 

Problemen met de Levering

Als je door een zelfgemaakte fout de bestelling niet ontvangt, dan zijn we niet verplicht de waarde van de aankoop terug te betalen. De gebruiker moet beschikbaar zijn om de levering te accepteren op de aangegeven datum, aangezien de standaard koeriersdienst slechts twee keer probeert te leveren. Na deze pogingen zal de bestelling in het postkantoor blijven voor 15 dagen. Als de levering is geweigerd of teruggebracht, te wijten aan een onjuist adres, moet de gebruiker de vergoeding betalen. Als de gebruiker na deze periode de bestelling niet heeft opgehaald, wordt het naar ons gebracht en is de gebruiker verantwoordelijk voor deze kosten. Als de bestelling eenmaal is terug gebracht naar ons bedrijf zal de bestelling in onze faciliteit blijven voor een periode van 15 dagen. Als binnen deze periode het pakketje nog steeds niet geclaimd is zal de bestelling geannuleerd worden. De rechten van de gebruiker voor het terugbetalen van het overeenkomstige bedrag zullen dan ingetrokken worden, aangezien de boeken op maat zijn gemaakt en gepersonaliseerd. Het is belangrijk te weten dat de bestelling niet mag worden geannuleerd gebaseerd op een vertraging in de levering of als een bestelling bestaande uit diverse zendingen in tegenstelling tot slechts één aangezien we het recht behouden om jouw bestelling in verschillende termijnen te sturen. Als jouw bestelling in verschillende termijnen is ingeroosterd zal elke levering een verschillend contract bevatten.

 

Transportatie

Het kopen of huren van een service of product staat gelijk aan het instemmen met het feit dat jouw persoonlijke gegevens met de koerier of zendbedrijf waarmee The Story Tailors samenwerken gedeeld zullen worden. Het zendbedrijf is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van het product. Het is noodzakelijk dat op het moment van het aanbieden van de goederen, de rembours getekend door de koerier elke indicatie van schade die betrekking kan hebben op het product, de verpakking, het aantal producten of elke andere informatie die duiden op zending anomalies moet bevatten. Het is van belang dat zulke informatie binnen een tijdslimiet van 24 uur vanaf het moment van ontvangst van de levering wordt gecommuniceerd, zodat er zodanig juist gehandeld kan worden.

 

Betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt op het einde over jouw gehele bestelling berekend.

Betaling gebeurt via ons betaalplatform (op dit moment Aden BV, ideal en PayPal) wanneer je jouw bestelling heb geplaatst en het goedgekeurd is door ons. Op dat moment zal een volledige vordering in rekening gebracht worden en zal het in werking treden.

De gebruiker stemt er mee in dat alle details die worden verstrekt door ons met het oog op het uitvoeren van de bestelling correct zijn. Verder moet de gekozen betalingsmethode tot de gebruiker behoren en moet er genoeg financiën of krediet zijn om de totale kosten van de bestelling te kunnen dekken.

Betaling voor alle producten wordt gedaan door middel van een externe betalingsdienstaanbieder. De gebruiker moet een indicatie geven van jouw betalingsgegevens aan de aanbieder. Ook zou je de extra algemene verkoopsvoorwaarden moeten accepteren met betrekking tot het gebruik van deze dienst. We kunnen niet (en hier zijn we uitgesloten voor de maximale omvang toegestaan door toepasselijk recht) elke aansprakelijkheid die voortkomen uit of in een connectie met het gebruik van een externe betalingsleverancier accepteren.

 

Retour en Annuleringsvoorwaarden

Wij willen je eraan herinneren dat onze producten op maat gemaakt worden. De gebruiker heeft het recht om een bestelling alleen annuleren volgens de volgende omstandigheden:

1- Als we niet in staat zijn de bestelling binnen een periode van 35 dagen te leveren na de datum van de bestelling.

2- In het geval van defecte producten, zodra de gebruiker de fout opvalt (rekening houdende dat je de bestelling zo snel mogelijk na ontvangst

Als een order geannuleerd is onder condities 1 of 2 dan zijn wij aansprakelijk voor alle kosten (inclusief extra leveringskosten en nieuwe bezorgingskosten (wanneer aanwezig)) van de bestelling in kwestie. Als een gebruiker het verlangen heeft om te annuleren, dan zouden deze ons op de hoogte moeten brengen door middel van een e-mail naar ‘vragen@storyofmy.name’

Met uitzondering van de condities 1 en/of 2 kan niets in deze betalingsvoorwaarden het recht geven om gerelateerde producten te annuleren of terug te betalen, aangezien ze zijn gemaakt om de gebruikers verlangens te meten die duidelijk zijn gepersonaliseerd. In het geval van een terugkeer moet de gebruiker het product terug brengen in zijn originele verpakking (het moet voor dit doel gehouden worden).

In geval van een incorrecte of defecte levering wordt de verkoper verwacht juist te handelen. Dit houdt in dat het product gerepareerd of vervangen wordt, korting wordt verstrekt of het ongeldig verklaren van het contract. Stappen die kosteloos zijn voor zowel gebruiker als klant. Om deze redenen de klant wordt verwacht bewijs te verstrekken in de vorm van foto’s of video via mail. De verkoper zal reageren op elke klacht met betrekking tot een gebrek aan overeenstemming tot twee jaar na aankoop.

 

„De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.”

 

Registratie en toegang wachtwoorden

The Story Tailors is in staat klanten de mogelijkheid te geven om een account te creëren, doormiddel van een gebruikersnaam/email en een wachtwoord, welke uniek is, persoonlijk en onoverdraagbaar. Dit is noodzakelijk voor het verlenen van toegang tot bepaalde services zulke als het web en administratie zelf.

 

De gebruiker wordt verwacht het wachtwoord in eigen bezit te houden en te vragen om modificatie in geval van verlies of in geval meerdere personen op de hoogte zijn van het wachtwoord of elk ander geval dat normale handeling beperkt.

 

De Story Tailors behoudt zich het recht voor om het toegangswachtwoord van elke gebruiker discretioneel te wissen wanneer er omstandigheden zijn die illegaal worden beschouwd.

De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid en dus alle verplichtingen (die voortvloeien uit het gebruik van de verschillende diensten, producten die met een wachtwoord worden gebruikt of door het gebruik ervan door derden door het wachtwoord van de gebruiker te openen).

 

 

Beperking van aansprakelijkheid

THE STORY TAILORS, SL is niet direct, indirect, consequent of bijkomstig verantwoordelijk voor schade van elke soort die voortkomen door het gebruik van tekst op maat, behalve als het verboden is door de wet.

Van de mogelijke semantische, grammaticale of spellingsfouten die gemaakt zijn door de contractant in voorbereiding van het gecontracteerde product; is in de volledige verantwoordelijkheid van de contractant. De contracterende partij stemt niet toe om zulke onnauwkeurigheden te onthullen toegerekend aan THE STORY TAILORS, SL in zulke acties.

We kunnen veranderingen maken naar de inhoud van de pagina bij sommige producten, prijzen of de beschreven vergoedingen. Op elk moment of zonder waarschuwing. De inhoud van de pagina kan verouderd zijn welk materiaal wij kunnen bijwerken.

Derden kunnen wat tekst op de pagina aanbieden, waar wij geen verantwoordelijkheid kunnen garanderen of accepteren voor de juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid.

Tenzij expliciet aangeven in deze algemene verkoopsvoorwaarden, de website en alle website inhoud verstrekt zijn voorzien zonder representatie of garantie van elke vorm, beide uitgedrukt of impliciet ( door gewoonterecht, wetten of anders ).

Voor zover maximum is toegestaan door toepasselijk recht, verwerpen wij alle andere voorwaarden, vertegenwoordiging, declaraties en garanties (inclusief, maar niet beperkt om elk impliceerde garantie voor een bepaald doel van de website, de website inhoud of gebruikt van de website geen inbreuk zullen maken op de rechten van anderen).

Onze aansprakelijkheid voor verliezen die kan leiden tot het schenden van deze overeenkomst is strikt beperkt voor de netto aankoopprijs van het product (exclusief verzending en verwerkingskosten). Je stemt er mee in dat jouw pagina navigatie en het gebruik van de website onder je eigen risico valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of uitgaves (inclusief verlies of winst) die direct of indirect voorkomen in fouten of vertraging in wat voor vorm dan ook. Het uitvoeren van deze verplichtingen onder de algemene verkoopsvoorwaarden, als reden van een evenement of omstandigheid buiten onze controle, is inclusief maar niet beperkt tot, stakingen, industriële acties, storingen in stroomvoorziening of apparatuur, overheid acties, handelingen van god of iets dergelijks. De rechten gelding in uw land van verblijf staan geen limitatie of uitsluiting van de kosten door incidentele schade toe, daarom kan de bovengenoemde limitatie of uitsluiting niet van toepassing zijn op uw specifieke zaak.

Door eigen risico's van het gebruik van internet, kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade of virussen die je computer apparatuur of elk ander eigendom kunnen besmetten, wanneer je de webpagina gebruikt of navigeert. Downloaden of andere vormen van overname van de pagina inhoud door middel van de website is voor je eigen discretie en risico en met de acceptatie van de gebruiker zal je volledig verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan het computersysteem of verlies van gegevens die resulteren uit het downloaden of overnemen van alle website inhoud.

 

„De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.”

 

Gegevens Bescherming en Privacy

We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken die wij verzamelen van de gebruiker in overeenstemming is met ons privacy beleid. Dit beleid is een essentieel onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden, dus het is belangrijk om het te lezen. Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden is de gebruiker het eens en stemt toe met ons privacy beleid.

 

Links

Onze website ‘www.storyofmy.name/nl/’ kan webpagina's laten zien aan derden. We verwerpen elke vorm van verantwoordelijkheid voor de inhoud van onze diensten die worden aangeboden door derden. Als de gebruiker door de webpagina's navigeert en het bestaan van inhoud in tegenstelling van tot het recht, ethiek of openbare orde observeert kan je THE STORY TAILORS, SL op de hoogte stellen via email ‘vragen@storyofmy.Name’. We zijn niet aansprakelijk voor welk inhoud dan ook op pagina's van derden of voor consequenties voor het gebruik van deze pagina's. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

The Story Tailors gebruikt sociale netwerken om hun evenementen, diensten en producten te promoten en zo veel mogelijk ontvangers te bereiken, maar de juridische voorwaarden worden door hetzelfde sociale netwerk vastgesteld.

De gebruiker kan in onze web of communicatie, Banners van samenwerkende derden, vinden die hun producten of diensten adverteren, waar het absoluut noodzakelijk is, dat de gebruiker dit uitdrukkelijk activeert, waarbij alleen de relatie wordt vastgesteld tussen de geïnteresseerde gebruiker en de medewerker van de adverteerder.

 

Verantwoordelijkheid

Samenvattend, de gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de services, inhoud, links en hyperteksten die op de website www.storyofmy.name/nl weergegeven worden door hem/haar.

 

Beëindiging

We behouden ons het recht de pagina te beëindigen of op te houden met het verstrekken van een van de diensten beschikbaar door de site op welk moment ook, naar eigen goeddunken. Voor wat voor reden dan ook.

We kunnen jouw toegang beëindigen, tijdelijk of permanent, op de website voor wat voor reden dan ook, naar eigen goeddunken. Wanneer dan ook, met of zonder kennisgeving.

 

Disclaimer

De Story Tailors behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de website of in zijn configuratie en presentatie. Het behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het internet tijdelijk op te schorten om redenen van noodzaak en onderhouds-, reparatie- of verbeteringswerkzaamheden uit te voeren.

The Story Tailors behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk de website op te nemen of te verwijderen, naar eigen goeddunken.

De navigatie van de gebruiker impliceert de aanname van de wijziging van de vorige juridische teksten die kunnen worden gerealiseerd en de kennis ervan.

 

Wetgeving en Rechtspraak

De Spaanse wetgeving is van toepassing op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele schending van de Algemene Voorwaarden en wij hebben het recht om juridische stappen te ondernemen. Wij hebben het recht om van u een redelijke advocaat / advocaatkosten en kosten van de rechtszaak te verhalen. De Gebruiker gaat er ook mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor hen of derden voor het beëindigen van hun toegang als gevolg van hun overtreding.

Ook volgens art. 14.1. Van Verordening (EU) 524/2013 en met het oog op de garantie van de rechten van consumenten in elk geschil, met snelle en eerlijke resoluties, biedt de Europese Commissie een online geschillenbeslechtingsplatform, dat beschikbaar is in de volgende link: http: // Ec.europa.eu/consumers/odr/.

De huidige voorwaarden zullen in ieder geval worden geregeld door de Spaanse wet, het land waarin wij opereren.

 

Diversen

Als een maatregel binnen onze algemene verkoopsvoorwaarden gezien wordt als ongeldig of onuitvoerbaar door een relevante en bevoegde jurisdictie, zullen zulke maatregelen beperkt en vervangen worden met een valide maatregel die de ware intentie van de huidige maatregel kapselt, zodat de algemene verkoopsvoorwaarden effectief zullen blijven. 

 

De huidige voorwaarden zullen in ieder geval worden geregeld door de Spaanse wet, het land waarin wij opereren.


Clarissa "Dit kleine boekje was het perfecte verjaardagsgeschenk, een heel creatieve, positieve verhaallijn die de verjaardag van mijn dochter nog specialer maakte!" Inneke “Dit is écht het lievelingsboek van mijn dochtertje! Ze vindt het heel bijzonder dat het verhaal over haar gaat! En dit samen met Hello Kitty, wat wil je nog meer?!” Thijmen "Mijn dochter houdt van Hello Kitty, dus haar een Hello Kitty boek kunnen geven waarin zij zelf in het verhaal meespeelt, is ongelooflijk! 100% aan te bevelen!" Jasmijn "" Als kleuterleidster denk ik dat dit een geweldige manier is om kinderen te motiveren om de cijfers te leren. " Alice "Het inkleuren van de letters van zijn naam heeft mijn kleine jongen echt geholpen zijn naam te leren schrijven!" Floris "" Wie houdt er niet van kleuren, vooral wanneer het hele verhaal over jou gaat! Mijn zoon vindt het geweldig. "