IDENTYFIKACJA DANYCH

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej podano następujące informacje:

 

Właścicielem e-sklepu jest firma "The Story Tailors, SL", zarejestrowana pod adresem c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie, firma jest wpisana jest do Rejestru Handlowego w Barcelonie - Registro Mercantil de Barcelona al tomo 44.989, folio 213, hoja 473454, inscripción 3ª - , NIP / CIF: B-66606617.

Kontaktowy adres e-mail: witaj@storyofmy.name

Telefon do obsługi klienta: (+34) 93 368 23 84

 

Informacje zawarte na stronie mymagicstory.comstanowią serwis informacyjny z szeroką gamą towarów i produktów oferowanych przez "The Story Tailors, SL" (dalej "The Story Tailors") w zakresie spersonalizowanych dziecięcych publikacji literackich, za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do różnorodnych treści w tym sektorze.

 

Korzystanie ze strony internetowej mymagicstory.com, w tym zwykły dostęp, przypisuje warunek Użytkownikowi, a tym samym podporządkowanie się postanowieniom zawartym w dokumencie.

 

The Story Tailors, S.L może w dowolnym czasie modyfikować treść, wygląd i strukturę mymagicstory.com, jak również niniejszych postanowień, bez uprzedzenia.

 

 

AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA - ZGODA Z REGULAMINEM

 

Dostęp do strony internetowej mymagicstory.com wymaga akceptacji warunków użytkowania, zgodę z tym Regulaminem, zasad i informacji prawnych, które obecnie obowiązują na stronie internetowej, które mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, chyba że istnieją znaczne różnice. Poruszanie się lub korzystanie ze strony internetowej i wspomnianych kanałów wsparcia, wraz z zaznaczaniem i używaniem meldunków w różnych formularzach, zakłada jednoznaczną akceptację tych warunków.

 

Użytkownik uzyskuje dostęp do mymagicstory.com na swoją wyłączną odpowiedzialność, zobowiązując się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z Ustawą i nie podejmując żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom użytkowników The Story Tailors lub stron trzecich , a także działania, które mogą spowodować przeciążenie, uszkodzenie lub dezaktywację strony internetowej, serwerów i innego sprzętu komputerowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku. Dostęp do mymagicstory.com wymaga interwencji operatorów zewnętrznych, dlatego taki dostęp może zostać zawieszony, anulowany lub niedostępny z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu.

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wystąpić w wyniku. Do użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków w celu wykrycia i wyeliminowania istnienia wirusów, wormsów (robaków) lub innych elementów, które mogą zmienić ich systemy komputerowe.

 

Użytkownik nie może wykorzystywać strony w sposób niezgodny z prawem lub nieodpowiedni, naruszając obowiązujące przepisy lub zezwolenia. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich instrukcji, które oferujemy w związku z korzystaniem ze strony.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, animacje, oprogramowanie, treści audiowizualne, tekst, a także informacje, w tym znaki wyróżniające lub inne prawa własności przemysłowej oraz treści zgromadzone na stronie mymagicstory.com są chronione w ramach odpowiednich polskich przepisów ustawowych dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz The Story Tailors, a także całkowite lub częściowe odtworzenie tej strony internetowej lub jej komputerowe przetwarzanie, komunikacja publiczna, dystrybucja, dyfuzja lub modyfikacja jest niedozwolona. Transformacja i wszelkie inne formy wykorzystania, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, The Story Tailors, zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej.

 

Dostęp lub korzystanie z sieci nie oznacza przekazania prawa do korzystania z treści tego samego.

 

Użytkownik, jedynie i wyłącznie, może wykorzystywać materiał, który pojawia się na tej stronie internetowej do użytku osobistego i prywatnego, każde wykorzystanie do celów komercyjnych lub do nielegalnej działalności jest zabronione. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez The Story Tailors.

 

The Story Tailors będzie czuwać nad przestrzeganiem powyższych warunków i prawidłowego korzystania z treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, wykonując wszelkie działania cywilne i karne, które odpowiadają w przypadku naruszenia lub naruszenia tych praw przez użytkownika.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dostęp do strony internetowej lub jej użycie nie oznacza a priori zbioru danych osobowych użytkownika przez The Story Tailors. Jednakże, kiedy dana aplikacja The Story Tailors zażąda danych osobowych, użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia (RODO), Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez notę ​​prawną i polityka prywatności.

 

Dane osobowe zebrane w formularzu wniosku o informacje lub w procesie zakupu produktu będą podlegały automatycznemu lub mieszanemu traktowaniu i zostaną włączone do odpowiednich plików, których własność odpowiada The Story Tailors.

 

Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie Danych Osobowych ma na celu utrzymanie stosunku umownego, który może zostać ustanowiony z The Story Tailors, a także zarządzanie, administrowanie, informowanie, dostarczanie i ulepszanie usług, które użytkownik decyduje się zlecić.

 

W polityce prywatności, dokument, który uzupełnia niniejszy dokument, traktowanie

i celem danych, które można nam dostarczyć są szczegółowe.

 

The Story Tailors podjęło techniczne i organizacyjne środki niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, traktowanie lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są narażone, niezależnie od tego, czy pochodzą z działalności ludzkich, czy z fizycznego lub naturalnego środowiska. Zostaną przyjęte środki techniczne i organizacyjne mające na celu osiągnięcie podstawowych celów w zakresie bezpieczeństwa, takie jak: poufność, rozumiana jako ograniczenie dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione; integralności rozumianej jako utrzymywanie wiarygodnych i jakościowych informacji oraz dostępności, rozumianej jako gwarancja dostępu do Systemu Informatycznego na żądanie uprawnionego użytkownika.

 

Ta część nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałsz dostarczonych informacji, jest w stanie i nie zrzeka się działań, które mogą wynikać z tego działania.

 

Firma nie wykonuje obecnie przydziałów z twoimi danymi. W twoim przypadku wszelkie możliwe cesje będą objęte obowiązkową zgodnością z przepisami, w Twojej wyraźnej zgodzie lub z powodu tego, że jednostka jest absolutnie niezbędna i powiązana ze świadczeniem zakontraktowanej usługi.

 

W końcu, The Story Tailors, może wysłać ci wiadomość e-mail zawierającą biuletyn z informacjami o dostępnych ofertach i zniżkach, które mogą Cię zainteresować, ale wymaga konkretnej zgody w tym zakresie.

 

CIASTECZKA

 

Wszystkie informacje dotyczące plików cookie, z których korzystamy na stronie internetowej mymagicstory.com, są powiązane z naszą polityką prywatności i plikami cookie. (Treść plików cookie znajduje się w Polityce prywatności).

 

 

WAŻNE INFORMACJE

Dane kontaktowe odpowiedzialnego / przedstawiciela:

 

"The Story Tailors, S.L.", jest firmąz siedzibą w Barcelonie08012 , C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, z numerem NIP/CIF: B-66606617. Adres e-mail działu obsługi klienta to witaj@storyofmy.name.

Cel traktowania: Zarządzanie zakupem spersonalizowanych dziecięcych edukacyjnych publikacji literackich oraz, w razie potrzeby, biuletynów newsletters.

Legitymacja: Poprzez jednoznaczną zgodę, gdy warunki prawne naszej strony internetowej są akceptowane.

Odbiorcy: dane nie będą dostarczane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków zobowiązań prawnych lub zadań, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

 

W tym celu informujemy, że twoje dane, gdy jest to absolutnie konieczne, zostaną przekazane do drukarni i usług pocztowych, w ramach ich geograficznego rozgraniczenia, w celu wytworzenia produktu, wysłania produktu i jego sprawdzenie.

 

Podobnie, elektroniczna komunikacja informacyjna lub biuletyny są dokonywane za pośrednictwem firmy Email Marketing Mailchimp.

 

Prawa: Klienci mogą korzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia na adres podany w informacjach po warstwie (zakład lub e-mail lub adres początkowy pisma), a także za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informujemy również osoby poszkodowane, że mają one prawo zażądać, w stosownych przypadkach, możliwości przeniesienia ich danych do ograniczenia traktowania, które jest wykonywane, gdy cel już nie istnieje lub szczególny sprzeciw wobec określonego traktowania.

Zainteresowana strona lub osoby, któretraktowanie dotyczy, mają prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Wreszcie, klient lub użytkownik, którego dotyczy problem, ma prawo skontaktować się z Agencją Ochrony Danych, podmiotem, który zarządza jakimkolwiek aspektem związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie danych i gdzie użytkownik może zgłosić lub obronić swoje interesy w przypadku, gdy uzna to za stosowne, strona to www.agpd.es.

 

Proweniencja: źródłem jest zainteresowana strona i jej opiekun lub rodzice. Przetwarzane dane służą do podstawowej identyfikacji, na poziomie podstawowym o charakterze ogólnym.

 

Ochrona danych: Dane będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje wspólny interes stron, ze względu na ważność relacji lub zgodę. Dane pozostaną w obrocie handlowym zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu przekroczenia terminów przedawnienia.

 

Transfery międzynarodowe: obecnie nie są dokonywane.

 

Informacje dodatkowe: kanały informacyjne:

 

1º.- Email: witaj@storyofmy.name

2º.- Telefon: Zadzwoń do obsługi klienta (+34) 93 368 23 84, pracownicy pomogą

3º. - W firmie: C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona.

4º.- Poprzez nasze teksty prawne wyeksponowane na stronie mymagicstory.com, w szczególności w sekcjach "Regulamin", "Polityka prywatności" i formularz kontaktowy.

 

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku korzystania z zawartości strony internetowej, za wyłączną odpowiedzialność użytkownika, który uzyskuje do nich dostęp.

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio, pośrednio lub jako spółka zależna od wszelkiego rodzaju strat i strat wynikających z zawarcia umowy o treści dostosowywanej. Nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie zdjęć lub treści naruszających prawa do wizerunku, własności intelektualnej i przemysłowej, ani za naruszenie prawa o jakimkolwiek zakresie, za co odpowiada osoba fizyczna, która zleca usługi, co zobowiązuje się do legalnego dostępu do treści użytych do przygotowania przedmiotu zamówienia, którego wykorzystanie będzie wyłącznie prywatne. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy semantyczne, gramatyczne lub ortograficzne wprowadzone przez wykonawcę podczas przygotowywania zamówionego produktu, za co odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca. Umawiająca się strona zobowiązuje się nie ujawniać takich błędów, obwiniając The Story Tailors za takie działanie.

 

W tym samym sensie The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z użycia przestarzałej lub wadliwej wersji przeglądarki, przerw w połączeniu, które występują podczas transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń w działanie systemu telematycznego, blokad spowodowanych brakami lub przeciążeniami linii telefonicznych, a także szkód spowodowanych przez osoby trzecie w wyniku nieuprawnionej ingerencji.

 

Strona The Story Tailors zawiera linki do innych stron, które mogą zainteresować użytkowników. The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za te linki i nie może zagwarantować zgodności z odpowiednimi politykami prywatności, dlatego użytkownik uzyskuje dostęp do treści wyżej wymienionych stron internetowych zgodnie z warunkami użytkowania określonymi w tym dokumencie i na ich wyłączną odpowiedzialność. Nie ponosi odpowiedzialności za kontakty nawiązane przez użytkownika z potencjalnymi współpracownikami za pośrednictwem ich banerów.

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów, które mogą być spowodowane przez użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej mymagicstory.com i / lub korzystania z informacji zawartych.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki (w tym utratę zysków), które powstają bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszym Regulaminie, z powodu wszelkich zdarzeń lub okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, strajki, akcje przemysłowe, awarie źródeł zasilania lub sprzętu, działania rządowe lub podobne.

 

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do przerwania lub odmowy uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, dostępu dowolnego użytkownika do treści o ograniczonym dostępie, w każdej z opisanych okoliczności.

 

LINKI

 

Linki, do których można uzyskać dostęp do strony trzeciej, mają określony cel. Celem jest dostarczenie użytkownikowi innych źródeł informacji, które mogą być interesujące.

 

The Story Tailors stara się przejrzeć zawartość swoich linków. Nie można jednak w każdej chwili poznać konkretnej treści proponowanych linków. W związku z tym żądamy współpracy użytkowników, którzy mogą odpowiedzieć na aktualną legalność, moralność lub porządek publiczny, przekazując wiedzę za pośrednictwem następującego adresu e-mail: witaj@storyofmy.name.

 

The Story Tailors używa sieci społecznościowych do promowania swoich wydarzeń, usług i produktów, a tym samym dociera do jak największej liczby odbiorców, ale warunki prawne ustalane są dla tej samej sieci społecznościowej.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W skrócie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstów zawartych na stronie mymagicstory.com.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe gromadzone przez różne formularze na stronie internetowej podlegają warunkom zawartym w naszej Polityce prywatności i bieżącym dokumencie. Te dwa teksty są komplementarne.

Wykorzystamy wyłącznie dane osobowe, które możemy zebrać o użytkowniku zgodnie z naszą Polityką prywatności. Ta zasada jest zasadniczą częścią niniejszych Warunków i Regulaminu, dlatego ważne jest, aby ją przeczytać. Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik akceptuje i zgadza się z naszą polityką prywatności.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Możemy usunąć stronę lub zaprzestać świadczenia którejkolwiek z usług dostępnych za pośrednictwem strony w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, niezależnie od przyczyny.

Możemy w każdej chwili przerwać dostęp do strony, według własnego uznania, w dowolnym czasie, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

 

 

REZERWACJA

 

Firma The Story Tailors zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji zawartych na swojej stronie internetowej lub w jej konfiguracji i prezentacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzega sobie również prawo do tymczasowego zawieszenia, bez uprzedzenia, dostępu do strony internetowej ze względu na ewentualną potrzebę i przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych lub usprawniających.

 

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do włączenia lub wycofania całości lub części Witryny internetowej, wszelkich informacji według własnego uznania.

 

Nawigacja użytkownika zakłada założenie modyfikacji wcześniejszych tekstów prawnych, które można wprowadzić i ich wiedzę.

 

 

WARUNKI UMOWY:

 

Ogólne

Ignorowanie lub lekceważenie Ogólnych warunków nie zwalnia żadnego Klienta z jego przestrzegania. Strona "The Story Tailors" jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych i nie może być używana przez osoby nieletnie. Prosimy wyraźnie, aby rodzice lub opiekunowie prawni podjęli odpowiednie kroki, aby uniemożliwić nieletnim rejestrację i dokonywanie zakupów. Rejestr zakłada, po stronie Klienta, pełną i bezwarunkową akceptację warunków ekspozycji.

 

Zamówienia i specyfikacje

Potwierdzenie zamówienia będzie zawierało szczegóły dotyczące Twojego zamówienia i ceny. Twoim obowiązkiem jest skontaktować się z nami i powiadomić nas o wszelkich błędach związanych z zamówieniem tak szybko, jak to możliwe. Nieprzestrzeganie tego może spowodować niepoprawną dostawę. Powiadomienie o błędach po upływie 20 godzin od momentu akceptacji nie może zostać zaakceptowane przez system, ponieważ rozpoczęto proces drukowania. W takich przypadkach firma nie ma obowiązku zwrotu zakupu. Maksymalny czas na złożenie zamówienia wynosi 90 dni od daty wysyłki, ponieważ po tym terminie nie są przechowywane historyczne bazy danych przesyłki.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić i opisać drukowane kolory produktów, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej i w sekcji "podgląd", ale nie możemy zagwarantować, że kolory dostarczanego produktu będą dokładnie odpowiadać kolorom wyświetlanym na komputerze monitor lub ekran urządzenia mobilnego w czasie podglądu.

 

 

Warunki dostawy

W celu oferowania naszych usług w najlepszy sposób, mymagicstory.com postara się dostarczyć twoją spersonalizowaną historię tak szybko jak to możliwe. Dostępna metoda wysyłki jest standardowa. Szacowany czas dostawy produktu wynosi około 15 dni roboczych od momentu zakupu w standardowym serwisie. Okres przygotowania spersonalizowanej książki zależy od dostępności stron trzecich odpowiedzialnych za druk i firmy transportowe.

 

Robimy wszystko, co możliwe, aby zarządzać każdym zamówieniem w czasie określonym dla każdego przedmiotu. Termin dostawy nie powinien być istotą niniejszych warunków i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki, które możesz ponieść w wyniku opóźnienia w dostarczeniu zamówienia.

 

Użytkownik musi sprawdzić swój produkt po dostarczeniu, a jeśli produkt został dostarczony przez przewoźnika, podpisać dokument przyjęcia paczki. Użytkownik nie może odrzucić zamówienia lub części zamówienia na podstawie opóźnionej dostawy w zamówieniu składającym się z kilku produktów. Jeżeli w momencie dostawy produkty są wadliwe lub uszkodzone, Użytkownik musi dostarczyć pisemny opis uszkodzeń lub wad i dostarczyć odpowiednie dowody.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówienia w kilku wysyłkach. W przypadku, gdy zamówienie ma być wykonane w różnych dostawach, każda dostawa będzie stanowić niezależną umowę. Jeśli przez pomyłkę nie odbierzesz zamówienia, nie będziemy zobowiązani do zwrotu wartości zakupu.

 

 

Akceptacja dostawy

Użytkownik musi być dostępny, aby przyjąć dostawę w ustalonym terminie, ponieważ standardowa usługa pocztowa będzie próbowała dostarczyć dostawę maksymalnie 2 razy. Po tych próbach paczka pozostanie firmie kurierskiej / poczcie przez 7 dni. Jeżeli po tym okresie Użytkownik nie odbierze przesyłki, paczka zostanie nam zwrócona, a Użytkownik ponosi koszty. Jeśli dostawa zostanie odrzucona lub zwrócona z powodu nieprawidłowego adresu, Użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty. Jeśli w tym okresie nie zostanie odebrane, zamówienie zostanie anulowane, a prawo do zwrotu odpowiedniej kwoty zostanie anulowane, ponieważ książki zostały złożone na zamówienie i są wyraźnie spersonalizowane.

 

Transport

Zatrudnienie jakiejkolwiek usługi lub produktu oznacza zgodę na przekazanie danych osobowych firmie transportowej z danych przekazanych "The Story Tailors".

Ryzyko straty i / lub uszkodzenia w przeniesieniu zakontraktowanego towaru przenosi odpowiedzialność na firmę Przewoźnika.

 

Warunkiem wstępnym jest, aby w momencie odbioru towaru wskazano na samym dokumencie dostawy, że przewoźnik jest sygnowany, wszelkie incydenty, które mogły mieć związek ze stanem towarów, opakowaniem, liczbą opakowań lub jakimkolwiek innym informacje, które mogą wskazywać na anomalie w przesyłce. Istotne jest, aby ten incydent został przekazany w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania materiału, aby móc działać w razie potrzeby.

 

Zapłata

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. VAT jest obliczany na podstawie ostatecznej wartości zamówienia, w PLN oraz w procencie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

Płatność jest dokonywana za pośrednictwem platformy płatniczej naszego usługodawcy (obecnie karta debetowa / kredytowa lub system PayPal), w momencie składania zamówienia i od momentu zatwierdzenia przez nas. W tym czasie zostanie dokonana pełna płatność, a umowa wejdzie w życie. Platformą zarządzającą płatnościami kartą kredytową lub debetową (Visa, Mastercard lub American Express) jest Adyen BV.

 

Użytkownik zgadza się, że wszystkie dane, które poda nam w celu realizacji dostawy, są poprawne, a wybrana metoda płatności jest własnością użytkownika oraz że są wystarczające środki lub możliwości kredytowe, aby pokryć płatność i całkowity koszt zamówienia.

 

Płatność za wszystkie produkty dokonywana jest za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności temu dostawcy i może również zaakceptować dodatkowe warunki związane z korzystaniem z tej usługi. Nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z tego - zewnętrznego dostawcy płatności.

 

Zasady dotyczące zwrotów i anulowania

Przypominamy, że produkty oferowane w naszym sklepie są wykonane zgodnie ze specyfikacją użytkownika i są wyraźnie spersonalizowane. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów, które odnoszą się do dostawy towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami konsumenta i użytkownika, które skutkują wyraźnie spersonalizowanymi towarami.

 

Użytkownik ma prawo anulować zamówienie tylko w następujących okolicznościach:

 

1- Jeżeli nie byliśmy w stanie dostarczyć zamówienia w terminie 35 dni od daty zamówienia z przyczyn leżących po stronie The Story Tailors.

 

2- W przypadku wadliwych produktów, natychmiast po wykryciu wady (biorąc pod uwagę, że sprawdziłeś produkt tak szybko jak to możliwe po dostawie).

 

Jeśli zamówienie zostanie anulowane na warunkach 1 lub 2, będziemy ponosić odpowiedzialność za wszystkie koszty (w tym koszty początkowej dostawy i opłaty za ponowne dostarczenie (jeśli występują)) danego zamówienia. Powiadomienia, które sugerują chęć anulowania zamówienia, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres witaj@storyofmy.name.

 

Z wyjątkiem wyżej wymienionych okoliczności, żadne postanowienie niniejszych Warunków Regulaminu nie powinno dawać użytkownikowi prawa do anulowania lub zwrotu w odniesieniu do produktów, które ze względu na swój charakter zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją i wyraźnie spersonalizowane. Użytkownik musi zwrócić każdy produkt w oryginalnym opakowaniu (który należy zachować w tym celu).

 

W przypadku wadliwego produktu, sprzedawca musi, odpowiednio, naprawić, wymienić, obniżyć cenę lub wypowiedzieć umowę, kroki, które będą bezpłatne dla konsumenta i użytkownika. W tym celu konsument musi zgłosić dowody za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zdjęciami, aby móc wizualnie zademonstrować wadliwy produkt. Sprzedający odpowiada za brak zgodności, który przejawia się w ciągu dwóch lat od dostawy.

 

 

Internetowe rozstrzyganie sporów i konfliktów dla platformy konsumenckiej z art. 14 Rozporządzenie (UE) nr 524/2013: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można obejrzeć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers / odr /. Informacje dotyczące udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym.

 

© 2018 - "The Story Tailors, S.L."

Wszelkie prawa zastrzeżone.


testimonial1_name_kitty testimonial1_text_kitty testimonial2_name_kitty testimonial2_text_kitty Szymon Ta mała książka była idealnym prezentem urodzinowym - bardzo pozytywna historia, która sprawiła, że dzień mojej córki był jeszcze bardziej wyjątkowy. Sara Jako nauczycielka, polecam tę książkę! testimonial1_name_coloring testimonial1_text_coloring testimonial2_name_coloring testimonial2_text_coloring